Granskningsbar rapportering

Håll dig kompatibel med revisionsfärdiga rapporter.

REDO FÖR GRANSKNING, maskinläsbar

Granskningsklar XBRL-, PDF- och Word-export

Säkerställ efterlevnad av våra inbyggda maskinläsbara rapporteringar.

__wf_reserverad_ärva
noggrann övervakning av uppdateringar av regelverket

Uppdaterade krav på offentliggörande

Få alltid tillgång till de mest uppdaterade rapporteringskraven och automatiska uppdateringssvar med smart autofyllning.

__wf_reserverad_ärva
REVISORSNÄTVERK

Förenkla din revisionsprocess med kontrollerade revisorer

Ta kontakt med granskade revisorer för effektiviserad begränsad försäkran om dina efterlevnadsmeddelanden.

__wf_reserverad_ärva

Förstå CSRD: en översikt

Vad är CSRD?
Sustainability Reporting Directive (CSRD) föreskriver hållbarhetsrapportering i hela EU. Antogs av Europeiska kommissionen i slutet av 2022 och trädde i kraft från januari 2024, med de flesta företag som rapporterade från 2025.
Gäller det för mitt företag?
Förordningen berör cirka 50 000 företag, både baserade i EU och utanför.

Företag som redan omfattas av NFRD

Företag som redan omfattas av NFRD-rapportering

Stora företag (både noterade och onoterade)

Företag med en nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, totala tillgångar på 25 miljoner euro eller mer än 250 anställda

Börsnoterade små och medelstora företag

Små och medelstora företag som är noterade på en reglerad EU-marknad (exklusive mikroföretag) med en omsättning på 900 000 euro, totala tillgångar på 450 000 euro eller mer än 10 anställda

Stora företag (utanför EU)

Företag med EU-intäkter som överstiger 150 miljoner euro genom ett dotterbolag eller filial inom Europeiska unionen

Vad är tidslinjen?
CSRD klassificerar företag i fyra olika kategorier, var och en med specifika rapporteringstider för implementering.
Motsvarande tidslinjer är följande:
Impression showing the CSRD timeline

Utforska hållbarheten -verktygsuppsättning

Utför bedömningen av dubbel väsentlighet, förbered dina ESRS-avslöjanden och gör dig redo för revision.
Automatisera mätningar av koldioxidavtryck, bygg reduktionsplaner och nå dina klimatmål.

”Vi behövde en intuitiv plattform för att noggrant mäta vårt koldioxidavtryck och arbeta mot CSRD-efterlevnad. Coolset var precis vad vi letade efter; implementeringen var både snabb och enkel, och plattformen är exceptionellt användarvänlig.”

__wf_reserverad_dekorativ
Mayke Pashouwers
Finance director, Stage Entertainment
Prata med en expert
PRODUCT TOURS

Meet the platform

Start any of the self-guided tours and see Coolset in action.
Demo not supported.

Demo is not supported
on mobile screens

Please come back on a larger screen
to experience this demo.

Den ledande Hållbarhetsplattformen för medelstora företag