Översikt

Din verktygssats för
kommande förordningar

Hur det fungerar

Förenkla dina efterlevnadskrav

Prioritera

Definiera väsentliga ämnen i linje med bästa praxis

Undersökningar och intressentengagemang
Integrerad dubbel materialitetsmatris
Automatisering av arbetsflöde
Samla in och konsolidera

Effektivisera ESRS-rapporteringskraven

Förbyggda informationsmoduler
Samlade föreslagna svar
Smart autofyllning
Rapportera

Håll dig kompatibel med revisionsfärdiga rapporter

Uppdaterade referenskällor
XBRL-, PDF- och Word-export
Revisornätverk
PRODUCT TOURS

Meet the platform

Start any of the self-guided tours and see Coolset in action.
Demo not supported.

Demo is not supported
on mobile screens

Please come back on a larger screen
to experience this demo.

Vanliga frågor
questions

Vad är en hållbarhetshanteringsplattform?
Vad är koldioxidredovisning och hur arbetar Coolset med det?
Vad är CSRD och vem behöver följa det?
Varför ska mitt företag mäta sitt koldioxidavtryck?
Hur kan Coolset hjälpa mitt företag att bli mer hållbart?
What benefits does the Coolset platform offer?
Hur kan Coolsets CSRD Management Tool effektivisera efterlevnaden och förbättra rapporteringseffektiviteten?
Erbjuder Coolset revisionstjänster för rapporter som genereras på plattformen?
Hur säkerställer Coolset datasäkerhet och integritet?

Den ledande Hållbarhetsplattformen för medelstora företag