Kaksinkertainen olennaisuusarviointi

Määritä olennaiset aiheet parhaiden käytäntöjen mukaisesti

määrällinen päätöksenteko

Laske vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien pisteet

Sisäänrakennettujen kyselyjen avulla voit laskea vaikutusten olennaisuuden ja taloudellisen olennaisuuden pisteet ja tunnistaa, mitkä aiheet ovat olennaisia yrityksesi ja sidosryhmien vaikutuksille.

Kaksinkertainen materiaalisuusmatriisi

Selkeä yleiskuva olennaisuuspisteistä

Yksinkertaista päätöksentekoa kvantitatiivisella yhteenvedolla kaikista aiheen olennaisuuspisteistä. Arvioi, esitä ja raportoi johdonmukaisesti vaikutuksesi ja taloudellinen olennaisuutesi sidosryhmillesi.

Sidosryhmien sitoutuminen

Virtaviivaistaa tapaa, jolla osallistut sidosryhmiisi

Sidosryhmien osallistaminen on avainasemassa Double Materiality Assessment -arvioinnissa, jotta voit varmistaa, että harkitset monenlaisia kestävän kehityksen näkökulmia. Kerää oivalluksia työntekijöiltäsi, sijoittajilta, sääntelyviranomaisilta ja yhteisön edustajilta erityisten kyselyidemme avulla.

CSRD: n ymmärtäminen: yleiskatsaus

Mikä on CSRD?
Kestävän kehityksen raportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) määrää kestävän kehityksen raportoinnin koko EU:ssa. Euroopan komissio hyväksyi vuoden 2022 lopulla, se tuli voimaan tammikuusta 2024, ja useimmat yritykset raportoivat vuodesta 2025.
Koskeeko se yritystäni?
Asetus koskee noin 50 000 yritystä, jotka sijaitsevat sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Yritykset, jotka ovat jo NFRD:n alaisia

Yritykset, jotka ovat jo NFRD-raportoinnin alaisia

Suuret yritykset (sekä listatut että listaamattomat)

Yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa, varallisuus 25 miljoonaa euroa tai yli 250 työntekijää

Listatut pienet ja keskisuuret yritykset

Säännellyillä EU:n markkinoilla noteeratut pk-yritykset (mikroyrityksiä lukuun ottamatta), joiden liikevaihto on 900 000 euroa, varallisuus yhteensä 450 000 euroa tai yli 10 työntekijää

Suuret yritykset (EU: n ulkopuolella)

Yritykset, joiden EU:n tulot ylittävät 150 miljoonaa euroa Euroopan unionissa sijaitsevan tytäryhtiön tai sivuliikkeen kautta

Mikä on aikajana?
CSRD luokittelee yritykset neljään erilliseen luokkaan, jokaisella on erityiset raportointiaikataulut toteuttamiselle.
Vastaavat aikataulut ovat seuraavat:
Impression showing the CSRD timeline

Tutustu kestävään kehitykseen työkalusarja

Suorita kaksinkertainen olennaisuusarviointi, valmistele ESRS-ilmoitukset ja valmistaudu tarkastukseen.

”Tarvitsimme intuitiivisen alustan, jolla voimme mitata tarkasti hiilijalanjälkemme ja pyrkiä CSRD-vaatimustenmukaisuuteen. Coolset oli juuri sitä mitä etsimme; toteutus oli sekä nopeaa että vaivatonta, ja alusta on poikkeuksellisen käyttäjäystävällinen.”

Mayke Pashouwers
Finance director, Stage Entertainment
Keskustele asiantuntijan kanssa

Johtava kestävän kehityksen alusta keskisuurille yrityksille